Α. ΠΡΟΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

Α. ΠΡΟΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

Topos Real Estate

Topos Real Estate

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | facebook.com | youtube

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018

Ένας κοσμοπολίτης “κυνηγός”…

"copyphanea hippurus"
Έχει τουλάχιστον δέκα ονομασίες, ανάλογα με την τοποθεσία που ψαρεύεται και ζει στους τρεις βασικούς ωκεανούς. Πρόκειται δηλαδή για ένα “κοσμοπολίτικο” ψάρι που μπορείς να το συναντήσεις ως Λαπόρδα, Λαμπούγα, Σύρτη, Κυνηγό, Λίτσα, Μανάλι και Λίμπερη.